Background Image

Zwierzęta w Verano

Regulamin pobytu zwierząt

 1. W Centrum Zdrowia i Relaksu Verano Sp. z o.o. wraz z gośćmi hotelowymi mogą przebywać zwierzęta domowe.
 2. Przyjęcie wraz z gośćmi hotelowymi zwierzęcia domowego (nie dopuszcza się innych) następuje wyłącznie po przedstawieniu w recepcji CZiR Verano Sp. z o.o. aktualnej karty szczepień zwierzęcia oraz zaświadczenia o zastosowaniu środka przeciwko insektom.
 3. Przyjęcie wraz z gośćmi hotelowymi zwierzęcia domowego (nie dopuszcza się innych) następuje wyłącznie po przedstawieniu w recepcji CZiR Verano Sp. z o.o. aktualnej karty szczepień zwierzęcia.
 4. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.
 5. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: zabrania się wprowadzania zwierząt do jadalni, bazy zabiegowej, recepcji oraz na teren placu zabaw dla dzieci.
 6. Właściciele psów muszą posiadać posłanie dla swojego zwierzęcia.
 7. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie określonej przez kierownictwo CZiR Verano Sp. z o.o.
 8. Właściciele psów muszą natychmiast sprzątać nieczystości pozostawione przez psy w otoczeniu CZiR Verano Sp. z o.o.
 9. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika obiektu.
 10. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych.
 11. Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w obiekcie i nie zakłócanie spokoju innym gościom.
 12. Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Kierownictwo obiektu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.
KOSZT POBYTU ZWIERZĘCIA DOMOWEGO
50 zł

/ doba

Zapytaj o pokój

możliwy wyłącznie w pokojach przydzielonych do tego celu